Sisäinen motivaatio

Mikä saa meidät ihmiset haluamaan, tarvitsemaan ja tahtomaan? Voiko tätä motivaatiota ohjata ja kuinka se tehdään?

Tiede näyttää olevan yhtä mieltä siitä, että (sisäisesti) motivoituneet ihmiset ovat tehokkaita, tuottavia ja hyvinvoivia. Sisäinen motivaatio on siis jotain, jota meidän kannattaisi tavoitella yksilöinä ja yhteisöinä. Jotain, joka liittyy hyvään elämään.

 

Ainutlaatuinen ihminen

Olemme kaikki omanlaisiamme myös niiden tekijöiden osalta, jotka meitä liikuttavat kohden tavoitteita. Yksi innostuu valoisasta päämäärästä, toinen kurjuuden korjaamisesta, kolmas auttamisesta ja neljäs voittamisesta. Kaikille yhteistä on halu löytää mielekkyyttä siitä mitä tekee. Tunnistatko sinä mitkä ovat motivaatiotekijäsi – miksi viihdyt työssäsi? Mitä tekisit, jos sinun ei tarvitsisi tehdä töitä rahan vuoksi? Osaatko innostaa itseäsi? Tunnistatko sen, että muut tahtovat ja tavoittelevat eri asioita kuin sinä? Tiedätkö mitä itse pidät arvokkaana? Tunnistatko vahvuutesi ja käytätkö niitä?

Ihmiskäsitys on yksi uskomusjärjestelmämme kulmakivistä. Luotammeko itseemme ja muihin, uskommeko, että ihminen voi ja haluaa kehittyä? Voimmeko vastaanottaa palautetta ja tehdä virheitä vai pitääkö meidän olla aina oikeassa? Oma peruskäsityksemme näistä asioista määrittelee rajat sille kuinka joustavasti mielemme saa liikkua ja mistä kaikesta olemme valmiit oppimaan. Motivaatiota ei siis voi kaataa meihin ulkoa – siitä saa ottaa vastuun itse. Sen sijaan muut voivat tukea ja vahvistaa motivaatiotamme monin keinoin.

Motivaatiotekijät jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoiset keppi ja porkkana -kannustimet näyttävät toimivan huonommin kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Sisäisessä motivaatiossa sen sijaan on rutkasti voimaa. Sisäisen motivaation ydin kiteytyy sanoihin itsenäisyys, yhteys toisiin ihmisiin ja taitavuus siinä mitä tekee. Näiden avaintekijöiden vahvistaminen onnistuu kun kiinnitämme huomiota yksilöiden vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Etsimme ihmisille parhaiten sopivia tehtäviä ja opettelemme kompensoimaan heikkouksiamme toisten ihmisten avulla. Filosofi Frank Martela määrittelee:

Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään ja haluavat itse tehdä parhaansa niiden eteen. Sisäisessä motivaatiossa tekeminen itsessään tuntuu niin kiinnostavalta, nautittavalta tai arvokkaalta, että ihminen palaa halusta sitä tehdä.”

 

Ryhmä muovaa meitä ja me muovaamme ryhmää

Parhaimmillaan ryhmä työskentelee kokeneen yritysvalmentajan, Heikki Peltolan sanoin nosteessa, jossa tehtävän yhdistämät ihmiset tukevat toisiaan. Me joko rohkaisemme tai lannistamme toisia kykyjen käytössä. Tunteemme tarttuvat ja vuorovaikutuksemme on joko kuluttavaa tai voimaannuttavaa. Heikkiä siteeraten: Mitä tulee paikalle kun sinä tulet paikalle? Millaista kulttuuria rakenteemme tukevat? Olemmeko mukana nykyajan kehityksessä kohti ketteriä ja itseohjautuvia verkostoja? Tällöin siirrymme välttämättä kohti sisäisesti motivoivaa työelämää.

Tietyt työympäristöt mahdollistavat sisäisen motivaation, toiset tuhoavat ihmisen luontaisen innostuksen. Martelan mukaan statushierarkiat, kyttääminen, käskyttäminen, mikromanagerointi, luottamuspula ja informaation pimittäminen ovat tehokkaita tapoja tuhota sisäinen motivaatio.

Sisäisen motivaation johtaminen lähtee liikkeelle siitä, että uskoo ja luottaa ihmisiin. Antaa heille tilaa tehdä työnsä itse hyväksi katsomallaan tavalla. Sparraa ja valmentaa käskyttämisen sijaan.

Sisäisen motivaation vahvistaminen edellyttää huomion suuntaamista yksilöön. Metsäalan Johtamisakatemia kurssin 2 Kymppi Metsä Groupin johtaja (puukauppa- ja metsäpalvelut) Yrjö Perälä kiteyttää:

”Mitä tehtävä orientoituneempi on sitä tärkeämpää on vaikka pakottautua antamaan ihmisille aikaa ja läsnäoloa. Se palkitsee kyllä.”

 

Ohjaudummeko pelosta vai omista arvoistamme?

Joskus elämme uhkien ja turvattomuuden ohjaamina vaikka kaikilla ulkoisilla mittareilla tilanteemme olisi kunnossa. Toisinaan taas etsimme epätoivoisesti toisten ihmisten hyväksyntää ja unohdamme täysin omien arvojemme toteuttamisen. Molemmissa tapauksissa alistumme: toisessa pelolle ja toisessa ympäröivien ihmisten (kuvitelluillekin) vaatimuksille. Ja näin mahdollisuus omaehtoiseen, sisäisesti motivoituneeseen elämään jää toteutumatta – potentiaali valuu osittain hukkaan.

Miten siis vahvistamme arvojen mukaista hyvää elämää itsessämme ja kanssakulkijoissamme? Miten saamme parhaan esiin? Teemme työtä elääksemme hyvää elämää ja samalla tuotamme myös enemmän lisäarvoa.

Tämä blogikirjoitus on julkaistu 14.3.2016 Metsähyvinvointi sivustolla.