Tyypit tutuiksi

Tyypit tutuiksi -valmennus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa haluamme löytää keinoja ymmärtää paremmin omaa itseämme sekä muita ja tehdä toimivampaa yhteistyötä. Tyypit tutuiksi valmennus toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa on uusi ryhmä tai tarve löytää uutta puhtia yhteistyöhön tuttujen tyyppien kanssa.

Monta toteutusvaihtoehtoa

Kun tavoitteena on saada vain raotettua ikkunaa ihmisten erilaisuuteen vahvuuksien kautta voi valmennuksen toteuttaa muutaman tunnin pikku johdantona. Tällöin jokainen tyypittää itsensä viitteellisen testin ja oman itsetuntemuksensa avulla. Huomio on tyyppien vahvuuksissa ja siinä miten saamme parhaan itsestämme ja muista esille.

Kun haluamme ottaa reippaita askeleita kohden parempaa yhteistyötä tai vaikkapa tuloksekkaampaa asiakaskohtaamista tarvitaan enemmän aikaa. Perustellisemman työskentelyn aloitukseksi suosittelemme iEQ -testiä. Testin pohjalta jokainen saa laajan henkilökohtaisen raporttinsa, joka auttaa löytämään konkretiaa erilaisuuden hyödyntämiseen. Yhdessä työskentely ja erilaisiin näkökulmiin tutustuminen antaa mahdollisuuden todellisiin läpimurtoihin yhteisessä ajattelussa, luo luottamusta ja syventää yhteistyötä.

Valmennukset ovat rentoja ja viihdyttäviä. Lähtökohtana on positiivisen psykologian viitekehys, joka tässä tarkoittaa hyvien tyyppien kuvausta vahvuuksien ja voimavarojen kautta.