Yksilövalmennus

Itsensä tunteminen on tie muiden tuntemiseen ja oman mielen johtaminen on (työ)elämässä menestymisen ydintaito. Tunnetko omat vahvuutesi ja osaatko hyödyntää niitä tasapainoisesti? Vai ratkaisetko asioita aina samalla tutulla tavalla: tekemällä lisää ja nopeammin, vatvomalla päässäsi, valittamalla, ahdistumalla ……

Henkilökohtainen valmennus on toimiva tapa ottaa aktiivinen ja tukeva ote omasta hyvinvoinnista ja kehittymisestä.

International Coach Federation määrittelee: ”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa”

Tavoitteellista toimintaa

Valmennus on aina tavoitteellista toimintaa ja valmentaja on vaitiolovelvollinen. Ensimmäisellä noin kahden tunnin tapaamiskerralla kartoitetaan tilannetta, sovitaan tavoitteista ja tapaamiskertojen määrästä. Lähtökohtana on luottamus siihen, että ihminen itse on itsensä paras asiantuntija, joka pystyy löytämään itselleen sopivimmat ratkaisut.

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Noin tunninmittaisilla tapaamiskerroilla työstetään sovittua aihetta coaching- ja NLP-menetelmillä. Tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä.
Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

Helpommin eteenpäin

Suosittelemme henkilökohtaisen valmennuksen lähtökohdaksi IEQ testiä, jonka laajan raportin avulla pääset konkreettisesti käsiksi omiin mielenmalleihin ja perusmotivaatioon. Selkeys lisääntyy, kun itsetuntemus lisääntyy. Selkeys lisää itseluottamusta sekä kykyä tehdä itselle oikeita ratkaisuja ja valintoja.