Tulevaisuuden vire

Kehitimme yhdessä  sarjan työkaluja muutosvaihtoehtojen oivaltamiseen. Annoimme niille nimeksi Notes from Future. Näiden helppojen työkalujen avulla ryhmä voi tutkia yhdessä, mitkä ratkaisut odottavat syntymistä ja mitä uutta voidaan katsantokantaa avartamalla löytää.

Luomme siis aidosti yhdessä ajattelemalla ratkaisuvaihtoehtoja vahvaksi pohjaksi johdon päätöksenteolle. Rohkeus on tuottoisin asenne, jolla tähän leikkiin kannattaa lähteä.

Olemme taitavia saamaan uutta esille ihmisistä, asioista ja ympäristöstä. Yhdistämme ihmismielen tuntemuksemme vuosikymmenten liiketoimintakokemukseemme. Meidän roolimme on olla antamassa työvälineitä ilman sen kummempaa viisastelua.

Uskomukset ja ennakkokäsitykset määrittävät sen, mitä pidämme mahdollisena. Kaiken sen mitä kuulemme, näemme ja kuvittelemme. Sama asia voidaan tulkita lukuisin eri tavoin. Juuri tässä on työskentelymme ydin.

Valitun aiheen ympärille rakentuu tiivis prosessi, jossa kaikkien osallistujien näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Pureudumme uskomuksiin tietoisesti ja luomme näin yhdessä uusia ratkaisuja.

Muutokseen kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan ja rakentaa tulevaisuuden vireensä nyt. Lisää Ilmon ajatuksia voit lukea ”Kyky pitää avoinna auttaa johtamaan paremmin” blogista.

Kysyimme mahdollisia käyttöalueita tapaamiltamme ihmisiltä. Onnistuimme menetelmillämme yllättämään myös kokeneen liikejuristin. Menestysratkaisut syntyvät uudella ajattelulla. Siksi Notes from Future. Kerromme mielellämme lisää.

Tuija Tähtinen

MMM, Mti, HHJ, NLP Master,
Business Coach
Luova viestinnän ja kehittämisen ammattilainen.

Puh. 040 5233 223

ilmo_kolehmainen

Ilmo Kolehmainen

MMM, HHJ, NLP Trainer,
Business Coach
Kokenut muutosjohtaja ja hallitusammattilainen.

Puh. 040 5552 380