Miten hyödyllistä onkaan avata omaa järkeilyään ulkopuoliselle

Laura oli Ilmo Kolehmaisen valmennuksessa keväällä 2019. Valmennuksen päätyttyä hän kiteytti näin kokemustaan:

”En oikein tiennyt mitä odottaa, kun valmennus alkoi. Opinkin, että kuvioon kuuluu valmennuksen sisällön yhdessä päättäminen.

Valmennuksen edetessä tunne siitä, että nyt käsittelemme asioitani sellaisesta näkökulmasta ja sellaisella tasolla, jolla en ole ennen käynyt, vahvistui. Tietty analyyttinen etäisyys sekä äärimmäinen rehellisyys ja tarkkuus sen määrittelemisessä, mitä oikeastaan haluan saavuttaa, auttoivat todella näkemään oman toiminnan kauempaa ja kokonaisvaltaisemmin.

Hyödyllisintä valmennuksessa oli juuri ulkopuolisen ihmisen rauhallinen kriittisten kysymysten asettaminen, ja niiden pohtiminen. Koko ajan minulla oli olo, että omaa ajatteluani tuetaan, ja keksin itse, esimerkkien ja kysymysten avulla, miten ratkaisin tilanteeni ja dilemmani. Se vahvisti myös omaa luottamustani ajatteluuni, mutta toisaalta paljasti, miten hyödyllistä onkaan avata omaa järkeilyään ulkopuoliselle, kehitystä ja ylipäätään hyvää tahtovalle taholle.”

Laura Kolehmainen (joka ei nimestää huolimatta ole mitään sukua Ilmolle) on perustanut  Ilmastoveivi kampanjan.

Kuva. Venla Laaksola