Asianajaja Vesa Hiltunen lähetti meille kirjeen Notes from Future kokemuksestaan:

Olen 50 -luvun lopulla syntynyt, monessa liemessä uitettu liikejuristi Kouvolasta. Työtehtäviini keskeisesti kuuluu osallistuminen pk -yritysten hallitustyöskentelyyn, parhaillaankin olen noin 20 erilaisen yhtiön hallituksessa.

Osallistuin joulukuussa Pajupojat Oy:n liikeidean jalostamisen tiimoilta järjestettyyn suunnittelupäivään, jota toteutettiin Notes from Future – toimintakonseptilla.

Myönnän suhtautuneeni ennakkoluuloisesti valittua suunnittelutapaa kohtaan. Olin väärässä: täysin uudenlaista ajattelua, ansaintalogiikkaa ja liikeideaa työstettäessä; täysin eri aloilta koottu työpaja kykeni, ammattitaitoisesti ja innostuneesti johdettuna jäsentämään ja kehittämään Pajupojat Oy:n liikeideaa uudenlaisella tavalla.

Uskon, että toteutettu suunnitteluprosessi merkittävästi helpottaa yhtiön hallituksen strategiatyötä.