Kaikkien ajattelu käyttöön

Jokainen meistä hyötyy yhdessä ajattelemisen taidoista. Jatkuvan muutoksen keskellä ratkaisujen löytäminen edellyttää mielikuvitusta – kykyä nostaa esiin monia ratkaisuja – itsestä ja muista. Yhdessä hahmotamme todellisuuden moniulotteisemmin ja saamme aikaan oikeamman kuvan ratkaistavasta asiasta ja ratkaisuvaihtoehdoista.

 


 

Alkuun pääsee yllättävän pienillä apuvälineillä. Kokeile vaikka jotain näistä:

 

OMA ASENNE

Tärkein väline on utelias, arvostava mieli ja rohkeus kokeilla. Asenteemme voimme valita. Oman mielen tulokulman vaihtaminen vaatii tietoista työtä ja päätöstä. Energian käyttämistä siihen, että ajattelee ja tekee toisin.

 

METAFORA: RATKAISTAVAN ASIAN ULOTTUVUUKSIEN ESIIN SAAMISEEN

Tämä konsti istuu hyvin pohdintojen aloituksiin. Pyydä osallistujia täydentämään seuraavat lauseet ensin lapulle itselleen:

Jos asia x olisi auto se olisi …..
Jos asia x olisi kasvi se olisi ….
Jos asia x olisi kirja se olisi …..
Jos asia x olisi elokuva se olisi ……

Tai vertaus joihinkin muihin asian asiayhteyteen liittymättömiin asioihin.

Tarkenna vertauksia tarvittaessa, jotta olet varma, että olet ymmärtänyt mitä vertauksen antaja on tarkoittanut. Muista vetäjänä, että kaikki vertaukset ovat yhtä hyviä ja oikein.

Keskustelkaa yhdessä millaisia ulottuvuuksia asiasta ja sen herättämistä tuntemuksista tuli esiin. Miten kuvasi asiasta rikastui?

 

KÄVELYKOKOUS KOKO KONEISTON AKTIVOINTIIN RATKAISUN ETSINNÄSSÄ

Monet suuret ajattelijat löysivät ratkaisuja kävelleen, miksemme mekin. Määritä kysymys tai tavoite, johon haluat löytää ratkaisuvaihtoehtoja.  Lähetä ryhmä pareittain 20 – 30 minuutin kävelylle ulos tehtävänä keskustella ratkaisuvaihtoehdoista. Kehota pareja keskustelussa keskittymään parin ratkaisuvaihtoehtoja tukevien argumenttien pohdintaan ja omien ratkaisuvaihtoehtojen esittelyyn. Kriittisyyden paikka on myöhemmin.

Kootkaa ratkaisut yhteen. Muista vetäjänä, että, jos etsit jotain todella uutta ja innovatiivista sen monesti tunnistaa siitä, että se tuntuu vähintään epäilyttävältä.

 

NELIKENTTÄ TOIMINNAN HAHMOTTAMISEEN

Yksinkertainen apuväline hahmottaa toimintaa kohden yhteistä tavoitetta on seuraavan sisältöinen nelikenttä. Vetäjänä varmista, että poista ja vähennä kentät saavat riittävää huomiota. Tarkista myös, että tavoite on ilmaistu niin, että sen on mahdollista olla osallistujille merkityksellinen ja innostava.

UUTTA

Mitä kokonaan uutta kannattaa kokeilla?

LISÄÄ

Minkä tekemistä lisäämällä pääsemme tavoitteeseen?

POISTA

Mitä pitää poistaa?

VÄHENNÄ

Minkä tekemistä vähentämällä pääsemme tehokkaammin tavoitteeseen?

 

OSAAMME ENEMMÄN KUIN USKOIMMEKAAN

Yhdessä olemme siis enemmän kuin osiemme summa. Ota rohkeasti käyttöön mitä näet ja kuulet. Tee omia versioita. Kokeile ketterästi omalla ainutlaatuisella tavallasi. Saatat huomata, että yhdessä ajattelemalla ongelmat ovat pienempiä ja ratkaisut löytyvät helpommin. Lisäksi ratkaisut toimivat paremmin kokonaisuuden ja erilaisten ihmisten kannalta. Pienistä muutoksista arjessa syntyy suuri muutos yhteisössä.